BRU Y RUBIO WSPÓŁPRACUJE PRZECIWKO COVID-19

STOP-covid Bru y Rubio

Bru y Rubio to firma o silnych lokalnych korzeniach, na którą składa się zespół ludzi z intensywnym powołaniem do partycypacji społecznej.
W obliczu globalnej pandemii, takiej jak ta, którą przeżyliśmy, zespół Bru y Rubio chciał wziąć udział we wszystkim, co tylko mógł, aby złagodzić poważne skutki, które spowodował COVID-19, zarówno z punktu widzenia zdrowia, jak i ekonomii.
Nasz wysoki poziom zapasów pozwolił nam na natychmiastową współpracę w zakresie dostaw do produkcji sprzętu BHP w najbardziej krytycznym momencie kryzysu, kiedy wysoki światowy popyt spowodował poważne problemy z zaopatrzeniem w celu ochrony personelu medycznego.

Nasz zespół Bru y Rubio uczestniczył w udanym łańcuchu produkcyjnym organizowanym przez IBIAE, przy udziale korpusów form i komponentów, dzięki czemu ponad 13 000 przyłbic ochronnych zostało przekazanych ośrodkom zdrowia w całej prowincji Alicante.
Teraz, gdy statystyki dotyczące zdrowia zaczynają wykazywać oznaki poprawy, jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy wnieść nasze ziarno piasku do przezwyciężenia kryzysu zdrowotnego i jesteśmy wdzięczni organizacjom takim jak IBIAE, które zapewniły strukturę organizacyjną, która sprawiła, że było to możliwe.